Extra ouderavond havo en vwo leerjaar 2

21 feb. 2024 van 19:00 tot 20:00 - Havo/ vwo gebouw

Tijdens deze ouderavond vertellen wij u over de nieuwste onderwijsontwikkelingen binnen onze school en de gevolgen daarvan op het onderwijsaanbod voor uw kind. Dit betreft onder andere de wijziging van ons taalonderwijs en het maken van keuzes die beter aansluiten bij de behoeften van uw kind. We willen u op de hoogte stellen van deze aanpassingen en de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

De leerlingen zullen door de mentor op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen en het tijdpad waarin die keuzes gemaakt moeten worden. Het is fijn als u uw kind kunt ondersteunen bij het maken van die keuzes, daarom vinden wij het belangrijk dat u betrokken bent en hopen wij op uw aanwezigheid. Mocht u verhinderd zijn, dan hoeft u dat niet te melden.

Website door Webtraders