Vergadering Ouder Overleg Groep

22 nov. 2023 van 19:30 tot 21:30

De Ouderoverleggroep (OOG) van SG Were Di heeft als doel de behartiging van de belangen van leerlingen en ouders.

U kunt zich als ouder opgeven voor OOG. Dit geeft u de kans om mee te praten over o.a. het (toets)beleid van de school, de schoolregels en het algemene beeld wat ouders hebben van de school. Ook kunt u de agenda mee bepalen, uw mening geven over diverse onderwerpen, informatie ophalen direct bij de schoolleiding én krijgt u een uniek kijkje achter de schermen van SG Were Di.

In het verleden zijn bijvoorbeeld de volgende zaken besproken bij OOG:

 • de verkeerssituatie rondom de school
 • het schoolplan
 • het toetsbeleid
 • de opstart van WD3 havo-vwo
 • het armoedebeleid
 • en het (bus)vervoer van en naar school.

Voor schooljaar 2022 – 2023 staat o.a. op de planning:

 • de indeling van de gebouwen
 • de evaluatie van het toetsbeleid
 • een evaluatie omtrent WD3
 • het Corona preventieplan
 • en de inzet van subsidies en NPO gelden.

Wilt u hierover meedenken en praten? Kom dan gerust vrijblijvend een vergadering bijwonen. Stuur hiervoor een email naar info@sgweredi.nl óf bel naar 040 207 4700 en vraag naar Rena Houbraken.

Wat is het verschil tussen OOG en de MR (medezeggenschapsraad)?

Een belangrijk verschil tussen OOG en de MR is dat OOG, hoewel ze dezelfde onderwerpen behandelen, geen instemming hoeft te geven op bepaalde vraagstukken. Het OOG heeft vóóraf al inspraak hoe het beleid van de diverse onderwerpen eruit komt te zien.

Wie zit er in OOG?
We vinden het erg belangrijk dat alle studierichtingen en leerjaren zijn vertegenwoordigd binnen OOG: vmbo bk, vmbo gt, havo, vwo én WD3. Er is ruimte voor maximaal 30 leden, momenteel hebben we 10 leden en zijn we dus dringend op zoek naar versterking.

Hoeveel vergaderingen zijn er per jaar?
Het bestuur van OOG vergadert 5 tot 6 keer per jaar.

De nog komende vergaderingen van dit jaar zijn gepland op:

 • Maandag 2 oktober 2023
 • Woensdag 22 november 2023
 • Dinsdag 23 januari 2024
 • Woensdag 13 maart 2024
 • Maandag 13 mei 2024

De aanvangstijd is telkens 19:30 uur.

De vergaderingen zijn telkens op een andere dag gepland, het is dus niet erg als u 1 avond niet aanwezig kunt zijn i.v.m. sport of een andere verplichting

De vergaderingen worden genotuleerd door Rena Houbraken, managementondersteuner Were Di. U kunt de notulen na een gemiste vergadering dus altijd teruglezen.
Bij de vergadering is ook altijd een vertegenwoordiger van de directie aanwezig, over het algemeen is dit Cynthia Veerman. Hierdoor blijven de lijnen kort.

Heeft u nog vragen over OOG? Of wilt u graag vrijblijvend één van de komende vergaderingen bijwonen? Stuur dan een email naar info@sgweredi.nl of bel naar 040 207 4700 en vraag naar Rena Houbraken.

Voorzitter van de oudervereniging is mevr. Tjarda Smits. Zij is eveneens per mail bereikbaar via: info@sgweredi.nl.


Website door Webtraders