loopbaanontwikkeling- en begeleiding


'Toekomst in uitvoering' - dat is Were Di!

Leerlingen bereiden zich voor op hun plaats in de maatschappij; wat wil ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Wat vind ik interessant? Wat vind ik leuk?

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. We brengen samen met de leerlingen hun interesses, kwaliteiten, competenties en keuzestrategieën in kaart.

Were Di ontplooit op het gebied van Buitenschools leren de volgende LOB-activiteiten:

- Beroepenmarkt
Een jaarlijks terugkerend uniek loopbaan- en netwerkevent waar onze leerlingen werken aan hun loopbaancompetenties. Zo’n 80 bedrijven uit het regionale netwerk zijn vertegenwoordigd. Deze rouleren waardoor ook u de kans krijgt om deel te nemen. Meer weten? Klik hier.

- Excursies
Gedurende het schooljaar worden regelmatig grote en kleine excursies georganiseerd met verschillende thema’s en doelstellingen.
- Gastlessen

Gedurende het schooljaar vinden gastlessen plaats voor leerlingen van alle opleidingen van Were Di, uit alle jaarlagen en profielen.


- Individuele meeloopmomenten

We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. We gaan op zoek naar de gunstigste praktijksituatie voor onze leerling.
- MBO- en HBO/WO-voorlichtingsactiviteiten

Ieder schooljaar vindt op het vmbo de mbo-voorlichtingsavond plaats. Daar worden leerlingen uitgebreid voorgelicht over de diverse opleidingen. Ook op havo/vwo
worden in samenwerking met hogescholen en universiteiten regelmatig voorlichtingsactiviteiten georganiseerd.
- Meet & Greet beroepsprofessionals

Met een Meet & Greet krijgen leerlingen de kans om op een bijzondere locatie kennis te maken met beroepsprofessionals. Hierdoor krijgen ze zicht op ondernemerschap,
vaardigheden en loopbaanstappen.
- Stages

Door bij de invulling van de stageplaatsen rekening te houden met het gekozen profiel en de ambitie van de leerling, zorgt Were Di voor de juiste match tussen vraag en aanbod. We kennen deze vormen:

  1. Blokstage, derde leerjaar Vmbo BK, 2 weken. Doel: oriëntatie op arbeid, waarbij leerlingen kennismaken met de beroepspraktijk: het bedrijf, de werkomgeving, de afdelingen, de beroepen en het werkritme & -houding.
  2. Lintstage, vierde leerjaar Vmbo BK, 4 tot 8 weken, één dag per week (doorgaans op woensdagen), eventueel aangevuld met een individuele blokstage. Doel: oriëntatie op arbeid en beroep waarbij leerlingen vaardigheden opdoen in een bepaald beroep en hun eigen interesses hierin ontdekken, in aanloop naar de overstap naar het MBO.
  3. Stage, derde leerjaar Vmbo GT, 1 week. Doel:


Loopbaancentrum Havo/Vwo

De begeleiding op het gebied van LOB wordt binnen de sector havo/vwo in de eerste lijn uitgevoerd door de mentoren. Naast mentoren spelen ook de vakdocenten en andere medewerkers van school een rol in de LOB-ontwikkeling van de leerling. De twee decanen die werkzaam zijn voor de sector havo/vwo faciliteren en ondersteunen de mentoren. Daarnaast organiseren zij onder andere voorlichtingsavonden, LOB-dagen per jaarlaag en klassikale en individuele trainingen. Ze organiseren een meet & greet met jonge professionals. Ook geven ze informatie en verzorgen voor leerlingen individuele begeleiding bij de profielkeuze en/of studie- en beroepskeuze. Meer informatie over het werk van de decanen van havo/vwo is te vinden op de site van het loopbaancentrum: "De Brug".

Decanen havo/vwo:

Martine Buijsen bn@sgweredi.nl
Tanja van Lanen la@sgweredi.nl
telefoon: 040-2074716
decanen-havo-vwo@sgweredi.nl

DeDecaan.net is de digitale leeromgeving waar uw middelbare school op het gebied van LOB gebruik van maakt. Deze
leeromgeving helpt leerlingen bij hun profiel– en studiekeuze. Hier vindt u meer informatie over dedecaan.net voor ouders.

Loopbaancentrum Vmbo

Ook binnen het VMBO is de mentor de spil in het begeleiden van leerlingen in hun loopbaanoriëntatie- en keuzeproces. Het loopbaancentrum heeft ten aanzien van LOB-begeleiding een ondersteunende en faciliterende rol richting mentoren en vakdocenten. De decaan houdt mentoren, docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het MBO. Zij geeft informatie over het aanmelden bij een vervolgopleiding, meeloopdagen en Open dagen bij de MBO’s. Het loopbaancentrum biedt individuele begeleiding aan leerlingen en/of ouders bij het maken van de meest passende studie- en beroepskeuze.

Het loopbaancentrum organiseert diverse LOB-activiteiten zoals de Beroepenmarkt, de voorlichtingsavond Mbo-opleidingen, excursies, gastlessen en de arbeidsoriënterende stages voor leerjaar 3 en 4. Ook voor een individuele meeloopmiddag bij een bedrijf en netwerk- of sollicitatietips, kunnen leerlingen op het loopbaancentrum terecht. Daarnaast is het centrum betrokken bij de overstap van leerlingen uit GT-4 die naar Havo-4 willen. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld.

Decaan vmbo:

Arlette van Cleef cle@sgweredi.nl
telefoon: 040-2074738

Wilt u meer weten over Buitenschools leren? Mail naar: werediatwork@sgweredi.nl

Wilt u meer lezen over hoe Were Di tbv Buitenschools leren samenwerkt met bedrijven, instellingen en organisaties ? Klik dan hier

Studiekeuze stripboek 2023 - 2024 vmbo BK en Were Di Drie
Studiekeuze stripboek 2023 - 2024 vmbo GT


Website door Webtraders