Oriëntatie-middagen (groep 8)

Op woensdagmiddag 9 én woensdagmiddag 16 november 2022 kunnen leerlingen van groep 8 mini-lesjes komen volgen bij SG Were Di.

Inschrijven hiervoor is mogelijk vanaf maandag 17 oktober a.s.

Website door Webtraders