Foto's en filmpjes

Op scholen wordt heel wat gefotografeerd en gefilmd – maar dat materiaal mogen we niet zomaar gebruiken. Dat staat in landelijke en Europese wetten en richtlijnen, bijvoorbeeld de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Scholen moeten toestemming vragen aan de ouders van leerlingen of aan de leerlingen zelf, zodra ze 16 geworden zijn.

Binnenkort gaan we die toestemming vragen aan de ouders en aan de leerlingen die 16 of ouder zijn. We doen dat via Magister. Zodra u inlogt, krijgt u de vragen voorgelegd. U kunt ze wel wegklikken, maar dan komen de vragen een volgende keer weer tevoorschijn. Het is prettig als u de vragen zo snel mogelijk beantwoordt.

Op donderdag 12 september 2019 beginnen we hiermee. Het is een eenmalige actie. Gemaakte keuzen kunnen altijd veranderd worden.

We willen graag in drukwerk en op het internet een goed beeld van Were Di geven. Daar horen foto’s bij van jonge mensen die aan het werk zijn, die van alles leren, die het naar hun zin hebben. Daarom hopen we dat ouders en leerlingen ons ruimhartig toestemming geven om foto’s en filmpjes te gebruiken waarop de leerling herkenbaar in beeld is gebracht.

Hier vindt u de brieven die aan ouders en leerlingen gestuurd zijn.

Website door Webtraders