Dat zoeken we op!

Donderdag 24 januari vond de voorronde van de aardrijkskunde-olympiade plaats. Een paar uur zwoegden leerlingen op de opgaven, pasten zij kennis toe, gebruikten ze de atlas. Er werd hard gewerkt! Dat is logisch, want er stond ook wat op het spel.

Aan de 26e aardrijkskunde-olympiade doen in Nederland 6500 leerlingen mee van 200 verschillende scholen. Op Were Di deden er 40 havo- en vwo-leerlingen aan mee. De landelijke finale voor de beste 15 leerlingen van Nederland, zal dit jaar plaatsvinden van woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni bij Hogeschool Zeeland.

En, heel logisch bij juist dit vak: de vier winnaars van de nationale finale zullen Nederland vertegenwoordigen bij de internationale Aardrijkskunde Olympiade (iGeo). Die vindt plaats van 30 juli tot 5 augustus in ... Hong Kong.

Website door Webtraders