Duurzaam omgaan met water

Een groep leerlingen uit Gymnasium-3 bracht op dinsdag 3 september een bezoek aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Eindhoven. Al het water dat wordt weggespoeld en in het riool terechtkomt, – en al het afval dat met dat water meekomt – wordt op dit terrein gezuiverd en teruggegeven aan de natuur. Het slib dat overblijft, wordt verder verwerkt om tenslotte gebruikt te worden in een energiecentrale in Tilburg.

Aan het begin van het bezoek kregen de leerlingen uitleg over de manier van werken van Waterschap De Dommel. Er werd aandacht besteed aan problemen in de waterzuivering en oplossingen voor de toekomst.

Daarna volgde er een uitgebreide rondleiding over het terrein. De leerlingen werden meegenomen langs de verschillende stadia van waterzuivering. Met verbazing keken ze naar de hoeveelheid afval die er met het rioolwater wordt weggespoeld. De medewerkers van RWZI Eindhoven vertelden dat nog lang niet alle stoffen uit het water gezuiverd kunnen worden – zoals medicijnresten en kleurstoffen die in shampoo en doucheschuim worden gebruikt – maar dat de ontwikkelingen op dit gebied in volle gang zijn. Het was een leerzame middag!

Website door Webtraders