Geen toneelvoorstellingen

Onlangs hebben we leerlingen, ouders en personeelsleden geïnformeerd over de toneelvoorstelling ‘Marla’ die in de week van 23 september op school zou worden gespeeld.

We hebben besloten deze voorstellingen niet door te laten gaan.

In de huidige omstandigheden willen we open oog, oor en hart voor elkaar hebben. Een aangrijpende voorstelling over een maatschappelijk probleem past daar niet bij.

We zoeken een beter moment in het schooljaar en houden u op de hoogte.

Website door Webtraders