Iedereen welkom - folder voor groep 8

Onlangs rolde de nieuwe folder voor groep 8 van de drukpersen. Wie het informatieboekje van de afgelopen jaren kent, ziet dat we een andere weg zijn ingeslagen.

De informatieve teksten over de verschillen tussen de opleidingen hebben we achterwege gelaten. We wilden meer aansluiten bij de belevingswereld van groep 8. Daarom hebben we vragen bij leerlingen opgehaald en die vragen hebben we beantwoord in de folder.

De meningen van leerlingen die al op Were Di zitten, hebben we gehandhaafd. Dat sluit eigenlijk wel mooi aan bij het moderne verschijnsel van 'reviews' dat we kennen van de social media.

We denken dat er een attractieve folder ontstaan is. U kunt 'm hier bekijken. Maar misschien kijkt u er anders tegenaan. Alles kan immers altijd anders. Als u wilt reageren, bent u langs deze weg van harte welkom!

Website door Webtraders