Ik ben geslaagd en sta niet op de site!

23-05-2023

Het komt regelmatig voor dat leerlingen of hun ouders zich beklagen dat de geslaagde examenkandidaat niet op de site staat. Dat is doorgaans een logisch gevolg van de ‘toestemming’ die de leerling of diens ouders niet gegeven hebben voor publicatie van de naam, woonplaats en studierichting (in Magister!). Aan die regels van de AVG moeten we ons houden!

Hoe het ook zij; woensdagmiddag 14 juni gaan we opnieuw alle geslaagden met AVG-toestemming ‘ophalen’ uit Magister. We zetten dan de namen op de site en geven ze door aan de bladen in de regio, waar onze advertentie kort daarop verschijnt.

Spijtoptanten doen er dus goed aan, hun toestemming vóór woensdag 14 juni 23:00 uur in Magister te geven.

Website door Webtraders