Ik ben geslaagd en sta niet op de site!


Het komt regelmatig voor dat leerlingen of hun ouders zich beklagen dat de geslaagde examenkandidaat niet op de site staat. Dat is doorgaans een logisch gevolg van de ‘toestemming’ die de leerling of diens ouders niet gegeven hebben voor publicatie van de naam, woonplaats en studierichting. Aan die regels van de AVG moeten we ons houden!

Hoe het ook zij; woensdagmiddag 15 juni gaan we opnieuw alle geslaagden met AVG-toestemming ‘ophalen’ uit Magister. Die dag is er namelijk de uitslag van Vmbo BK. We zetten dan de namen op de site en geven ze door aan de bladen in de regio, waar onze advertentie op woensdag 22 verschijnt.

Spijtoptanten doen er dus goed aan, hun toestemming voor woensdag 15 juni 12:00 uur in Magister te geven.

Website door Webtraders