Na de excursie

De leerlingen van 3-vwo kregen van hun geschiedenisdocenten Lotje Vries, Frans van Otten en Rick Moermans een praktische opdracht over de Eerste Wereldoorlog. Daar moest soms in maar vaak buiten de les aan gewerkt worden. Aan de hand van de leerstof en de excursie naar Ieper hadden de leerlingen volop inspiratie opgedaan.

De leerlingen mochten uit allerlei opdrachten kiezen of met een eigen voorstel komen. Een groepje maakte een hoorspel over het leven van een soldaat in de loopgraven. Andere onderwerpen waren een luchtaanval met zeppelins op Londen, hoe Amerika uiteindelijk verzeild raakte in de oorlog, of de positie van de vrouw in een Brabants gezin tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er waren leerlingen die zo waarheidsgetrouw mogelijk een maquette van een veldslag probeerden te maken; eenvoudiger hadden de tekenaars het die een kaart van een historische veldslag maakten, met o.a. Verdun en de ligging van de frontlinie, forten en de Voie Sacrée.

Andere leerlingen kozen voor het maken van een propagandaposter of een krant. Zij ervoeren het verschijnsel van standplaatsgebondenheid:
je maakt een product vanuit een bepaalde kant. Het maakt een groot verschil of je vanuit het perspectief van de neutrale Telegraaf schrijft of van de Duitse Kriegszeitung. De moord op Franz Ferdinand, de duikbotenoorlog, het stranden van het offensief bij Verdun of zelfs de Spaanse Griep krijgen zodoende een volledig andere betekenis.

Deze praktische opdracht is in het toetsplan van vwo-3 opgenomen om op een andere manier te toetsen en ruimte te geven aan de inbreng en aan de creativiteit van de leerlingen. De leerlingen werkten hieraan individueel, in tweetallen of in groepjes van maximaal drie werken.

Het uiteindelijke product was niet compleet zonder kritische toelichting en reflectie. Waarom heb ik voor deze kleuren gekozen en welke symbolen heb ik gebruikt bij de propagandaposter? De maquettebouwers gaven aan dat de gebruikte tanks niet uit de Eerste Wereldoorlog stammen, maar eerder bij de Tweede Wereldoorlog thuishoren. Toch veroverde de kleine maquette een plekje in de vitrine van H.1.19, het geschiedenislokaal.

Website door Webtraders