Tien minuten op een kier

U weet dat we aan het begin van het schooljaar de docenten gevraagd hebben de ramen dicht te laten. Dat deden we op advies van OMO, de architect van het gebouw en de leverancier van het ventilatiesysteem. Op verzoek van de Rijksoverheid hebben we metingen verricht en verder advies ingewonnen. De ventilatie blijkt nu voor het overgrote deel te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, maar op enkele plaatsen niet.

Het probleem zou opgelost kunnen worden door deuren te verwijderen, maar dat is geen prettige of betrouwbare oplossing. Omdat we de concentratie CO2 in alle gebouwen onder de norm van 1200 ppm willen houden, is er maar één oplossing en die brengen we vanaf maandag 9 november in praktijk.

Aan de docenten is gevraagd om aan het begin van lesuur 2 tot en met 8, de ramen en deuren van het plein of lokaal op de ‘kiepstand’ open te zetten en na 10 minuten weer te sluiten. (Langer open houden zorgt voor kou in het gebouw, korter voor teveel CO2 op bepaalde plekken.) Het verzoek geldt alleen de lesruimten. Op de andere werkplekken zijn de waarden al op orde.

We hopen door deze korte-termijnoplossing te zorgen voor gezonde lucht in alle ruimten en op langere termijn tijd te winnen voor een bruikbare, andere oplossing.

Vandaar dus, dat er vanaf vandaag weer op bescheiden wijze geventileerd wordt: tien minuten lang staat het raam op een kier.

Website door Webtraders