Toneel over cyberpesten

Cyberpesten is pesten op internet, met een mobiele telefoon, tablet of computer. En Wikipedia voegt daaraan toe: 'Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen volwassenen als collega's op het werk voor.' Cyberpesten is daarmee dus een maatschappelijk probleem dat veel mensen kan raken.

Op Were Di is er door leerlingen en personeelsleden een toneelstuk over gemaakt, "Marla". In september konden vanwege droevige omstandigheden de geplande voorstellingen niet doorgaan. Dit stuk over cyberpesten wordt alsnog gespeeld en wel in de week van 27 januari.

De voorstelling wordt gespeeld voor alle eerste klassen havo/vwo en alle tweede klassen Were Di-breed. Voor ouders en belangstellende leerlingen uit andere klassen zijn er twee avondvoorstellingen gepland. U bent van harte welkom op donderdag 30 en vrijdag 31 januari, telkens om 20.00 uur in het sportgebouw.

Het is wel nodig dat u een plaats reserveert. Dat gaat via deze link.

Website door Webtraders