Wiskunde saai? Echt niet!

In de week van 4 februari was er een wiskundetentoonstelling, georganiseerd door eerstejaars basis- en kaderleerlingen samen met hun docenten van het Vmbo. Het vergde veel voorbereiding, maar dan heb je ook wat! De hele week kwamen er basisschoolleerlingen langs om kennis te maken met de wereld van wiskunde. Saai? Echt niet. De tentoonstelling bestond uit verschillende onderdelen die allemaal begeleid werden door de eerstejaars leerlingen.

Zo leerden ze de basisschoolleerlingen wiskundige kaart- en getallentrucjes, vertelden ze over optische illusie, lieten ze zelfgemaakte wiskundige kunstwerken zien en daagden ze hen uit om te schatten. Door de juiste schatting te maken van het aantal kilogram aardappels of aantal legoblokjes, konden de basisschoolleerlingen een leuk prijsje winnen. Verder was er ook een klaslokaaltje ingericht waar de leerlingen een les via LessonUp verzorgden.

Door het opzetten van de wiskundetentoonstelling leerden onze leerlingen dat wiskunde niet alleen maar draait om schriften en boeken, maar dat het ook heel leuk en praktijkgericht is.

Website door Webtraders