Geen loting voor WD3 HV

Voor de nieuwe richting Were Di Drie Havo/Vwo hoeft gelukkig niet geloot te worden!

Op vrijdag 6 maart 2020 stuurden we dit bericht aan de betreffende ouders:


Aan de ouders die een leerling hebben aangemeld voor leerjaar 1 van Were Di Drie Havo/Vwo.

Valkenswaard, 6 maart 2020

Geachte ouders,

Onlangs hebben we u bericht dat er een loting zou moeten plaatsvinden, indien het aantal aanmeldingen voor Were Di Drie Havo/Vwo te groot zou zijn. U zult het ongetwijfeld plezierig vinden om te horen dat deze loting niet zal plaatsvinden.

Voor de goede orde wijs ik u erop, dat dit bericht nog geen toelating tot de school betekent. Daarvoor volgen we de gebruikelijke procedure waarin we onder meer contact met de basisschool opnemen en de aanmeldingsgegevens zorgvuldig bestuderen. Het definitieve toelatingsbericht verzenden we op 15 april.

Met vriendelijke groet,

E. de Gier, rector.


Website door Webtraders