In gesprek met de school

Ouderoverleggroep (OOG)

Wat doet de school en wat vinden ouders daarvan? Hoe kijkt u er tegenaan? Heeft u een advies of tip voor ons? We willen graag een goed contact met ouders hebben en dat zo houden.

Dus houden we de website zo actueel mogelijk, vragen we om de mening van ouders, mailen we u, maar gaan we ook regelmatig in gesprek. Als ouder van een zoon of dochter heeft u dit waarschijnlijk al wel gemerkt, maar weet u dat we ook een ouderoverleggroep hebben die ongeveer zes keer per jaar bijeenkomt? Met deze groep ouders bespreekt de directie van de school uiteenlopende zaken. We vertellen wat we van plan zijn, we vragen ouders om feedback en we gebruiken die feedback om de school beter te maken.

Op dit moment neemt corona natuurlijk een grote plaats in: wat doen we, wat vinden jullie daarvan, hebben jullie adviezen? Maar we kijken ook naar andere zaken: onlangs bespraken we het toetsbeleid en brainstormden we over armoedebeleid. We vragen de mening van ouders en nemen die mee in ons uiteindelijk beleid.

Lijkt het u leuk om ook mee te praten? Of wilt u gewoon een keer komen kijken wat de ouderoverleggroep doet? Geef u op bij de voorzitter, Maja van Eerd (per adres vm@sgweredi.nl). We zoeken ouders uit alle leerjaren en alle teams. U bent van harte welkom!

Website door Webtraders