Kennismaking nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s)

28-5-2024

Kennismakingsmiddag
Op 19 juni maken de aanstaande brugklassers kennis met hun mentor, hun medeleerlingen en de gebouwen. In de brief die u op 28 mei heeft ontvangen staat hoe laat uw zoon of dochter wordt verwacht in het brugklasgebouw. Er is bewegwijzering op het terrein aangebracht. De huismeesters zijn aanwezig om iedereen de weg te wijzen naar het gebouw waar hij of zij verwacht wordt. We vragen alle leerlingen om een etui met schrijfgerei mee te nemen naar de kennismakingsmiddag. We wensen alle aanstaande brugklassers een plezierige middag!

Leerweg

Leerlingen

Wat neem je mee

Ouders

Wd3

13.00 – 14.30

-Neem een etui mee naar school.

-De conciërges wijzen je waar je je fiets kunt plaatsen.

-Je loopt naar het brugklas gebouw.

-Je krijgt een glaasje ranja in de aula.

19.00 tot 20.30

VMBO gebouw

Regulier VMBO

13.30 – 15.00

-Neem een etui mee naar school.

-De conciërges wijzen je waar je je fiets kunt plaatsen.

-Je loopt naar het brugklas gebouw.

-Je krijgt een glaasje ranja in de aula.

-Onthoud in welke klas je bent geplaatst.

19.00 tot 20.30

Brugklasgebouw

Regulier havo/vwo

14.00 – 15.30

-Neem een etui mee naar school.

-De conciërges wijzen je waar je je fiets kunt plaatsen.

-Je loopt naar het brugklas gebouw.

-Je krijgt een glaasje ranja in de aula.

-Onthoud in welke klas je bent geplaatst.

19.00 tot 20.30

Brugklasgebouw


Kennismakingsavond
Op 19 juni maken de ouders kennis met de school en de mentor.

  • Ouders van kinderen die starten op havo/ vwo regulier worden om 19.00 uur in de hal van het brugklasgebouw verwacht
  • Ouders van kinderen die starten op vmbo regulier worden om 19.00 uur in de hal van het brugklasgebouw verwacht
  • Ouders van kinderen die starten op Were Di Drie vmbo + havo/vwo worden om 19.00 uur in de hal van het vmbo gebouw verwacht. Dit is het gebouw achteraan op ons terrein, met de grote trap.

De ouderavond duurt tot ongeveer 20.30 uur Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de school en de klas of groep van uw zoon/dochter. Er is bewegwijzering op het terrein aangebracht.

Schoolbenodigdheden
Alle scholen in Nederland zijn verplicht hun leerlingen de boeken in bruikleen te geven die ze nodig hebben. U hoeft daarvoor niets te doen; u krijgt automatisch de boeken thuisbezorgd via onze leverancier Iddink. U ontvangt hiervoor een bericht op het mailadres van ouder1. Voor andere materialen, zoals schriften, pennen en sportkleding moet u zelf zorgen. Dit geldt ook voor de op Were Di verplichte laptop. Alle informatie over de noodzakelijke aankopen kunt u op onze site vinden: https://weredi.nl/over-weredi/schoolbenodigdheden

Kluisjes
Leerlingen krijgen een kluisje in bruikleen bij aanvang van het schooljaar.

Wanneer begint de school
19 augustus is de eerste schooldag, dan is de vakantie voorbij. Op 15 augustus laten we de leerlingen en de ouders per mail weten hoe laat de leerlingen op school verwacht worden.

Informatie
De belangrijkste informatiebron is voor u de mentor: die is het eerste aanspreekpunt voor ouders en voor de leerlingen. De mentor maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek in september. Als we belangrijk nieuws hebben voor grotere groepen ouders, dan sturen we u dat per e-mail. We zetten de brieven ook op de website. Aan het begin van het schooljaar krijgt u ook een account voor Magister. Dat is ons administratiesysteem. Bij aanvang van het schooljaar zenden we u de toegangsgegevens per e-mail. De leerlingen krijgen toegang via de mentor in de eerste schoolweek. Ook op de site van de school www.weredi.nl kunt een schat aan informatie vinden.

Webinar
Dinsdag 18 Juni organiseert GGD Brabant-Zuidoost een Webinar genaamd: “ Daar gaan ze! Jullie kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs”. Webinar Daar gaan ze! - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl) Wellicht interessant om te bekijken.

Website door Webtraders