Krachten gebundeld voor gezondheid

Gezond leven in Valkenswaard

Op 10 juni tekenden 34 samenwerkingspartners de preventieaanpak Samen Gezond Leven in Valkenswaard. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in Valkenswaard te bevorderen. Scholengemeenschap Were Di doet natuurlijk mee. Goede plannen en een aantrekkelijke aanpak, zo blijkt, want inmiddels zijn er al weer 2 nieuwe partijen toegetreden.

Aan de slag in Valkenswaard

In navolging van het Nationaal Preventieakkoord is er in Valkenswaard nu een lokale preventieaanpak, genaamd Samen Gezond Leven in Valkenswaard. Samen met scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, (sport)verenigingen, ondernemers en inwoners wordt preventie op integrale wijze aangepakt. In de preventieaanpak Samen Gezond Leven in Valkenswaard staan 33 afspraken tussen partijen op het gebied van psychische gezondheid, eenzaamheid, middelen gebruik en gezond gewicht (voor jeugd en volwassenen). De afspraken zijn tot stand gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten die in de afgelopen maanden zijn georganiseerd. De meeste acties richten zich vooral op primaire preventie, waarbij het voorkomen van problemen en het handelen als de eerste signalen van problemen zich voordoen centraal staat.

Krachtige aanpak

In Valkenswaard gebeurt al veel op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Er is een stevige basis van onderlinge samenwerking en betrokkenheid en er zijn al veel mooie initiatieven in de gemeente. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is de kracht van de preventieaanpak. Mogelijkheden worden benut die anders niet werden gezien.

De preventieaanpak Valkenswaard biedt een mooie kans om naast het starten van nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden de bestaande initiatieven een extra impuls te geven en nog beter met elkaar te verbinden. Vanuit het Rijk wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de gemaakte afspraken indien nodig een extra impuls te geven.

Lees de brochure.

Website door Webtraders