Let op: stopverbod Merendreef

Gemeente Valkenswaard heeft besloten om een stopverbod in te voeren bij scholengemeenschap SG Were Di. Dit stopverbod geldt niet voor de gehele Merendreef, maar alleen rondom de school. Let hiervoor goed op de geplaatste borden!

Ouders/ verzorgers kunnen eventueel leerlingen afzetten op de ventweg gelegen naast de Merendreef, maar uiteraard verwachten wij dat zoveel mogelijk leerlingen op de fiets/ met de bus naar school komen om zo de overlast te beperken.

Website door Webtraders