Loting? Misschien …

Binnenkort kunnen leerlingen aangemeld worden voor Were Di Drie Havo/Vwo.

Net als vorig jaar houden we de mogelijkheid tot loting open. We willen niet te groot beginnen met deze nieuwe onderwijsvorm, we willen zorgvuldig volgen wat er goed gaat en wat er verbetering verdient. Daarom kunnen we maar maximaal 50 leerlingen aannemen voor de brugklas van Were Di Drie Havo/Vwo.

Als zich 51 leerlingen aanmelden, of 151, dan hebben we dus een probleem. Dan zullen we moeten loten. Daarom hebben we een spoorboekje voor de loting opgesteld. Dat staat hieronder.

Procedure loting voor Were Di Drie Havo/Vwo

 1. Tijdens de inschrijving op 7, 8 en 9 maart 2022 wordt aan alle ouders van leerlingen die zich inschrijven voor Were Di Drie Havo/Vwo gevraagd om een tweede keus op te geven. Dat kan het reguliere onderwijs van Were Di zijn, dat kan een andere school zijn.
 2. De school stelt op donderdag 10 maart 2022 vast, hoeveel leerlingen zich met het basisschooladvies Havo, Havo/Vwo of Gymnasium hebben aangemeld voor Were Di Drie Havo/Vwo.
 3. Leerlingen die van de basisschool het advies GT-Havo kregen, worden op Were Di Drie GT-niveau geplaatst en vallen buiten de loting.
 4. Als er meer dan 50 leerlingen met het basisschooladvies Havo, Havo/Vwo of Gymnasium zijn aangemeld voor Were Di Drie Havo/Vwo, besluit de school een loting te houden.
 5. Bij de loting zullen alle leerlingen eenzelfde kans krijgen om ingeloot te worden; aan geen enkele leerling zal een grotere kans gegeven worden. Datum en tijdstip van aanmelding, de aard van het advies van de basisschool, de aanwezigheid van familieleden op de school worden dus niet bij de loting betrokken.
 6. Bij de loting zal ook bepaald worden, in welke volgorde de niet-ingelote leerlingen op de wachtlijst komen.
 7. De uitslag van de loting wordt op vrijdag 11 maart 2022 om 16:00 uur bekend gemaakt per e-mail. Een leerling die is ingeloot, is niet automatisch toegelaten tot de school of tot Were Di Drie. Bericht over inloting is dus nog geen bericht van toelating.
 8. De ouders van ingelote leerlingen die bij nader inzien toch kiezen voor een andere school of andere afdeling binnen onze school, wordt verzocht dit uiterlijk dinsdag 15 maart 12:00 uur per mail aan te geven.
 9. Op woensdag 16 maart bericht de school per e-mail welke leerlingen van de wachtlijst alsnog een plaats krijgen binnen de toelatingsprocedure.
 10. Op woensdag 16 maart bericht de school aan de ouders van niet-ingelote leerlingen die een andere school als tweede keus hadden, dat hun aanmelding op Were Di niet verder in behandeling zal worden genomen.
 11. Indien een leerling in eerste instantie niet is ingeloot, maar op een later moment toch in aanmerking komt voor een vrijgekomen plaats, dan nemen we na contact met de ouders indien gewenst de aanmelding opnieuw in behandeling.
 12. Op 22 april 2022 ontvangen de ouders bericht over de toelating. In die brief leest u of uw kind is toegelaten. We sturen een kopie van deze brief naar de basisschool.

Uw reactie is altijd welkom!

Website door Webtraders