Loting? Misschien …

Were Di Drie voor Havo/Vwo - de start ervan op 1 augustus 2020 is geen geheim, sterker nog: er wordt naar uitgezien. Die signalen hebben we opgevangen bij contacten met leerlingen van groep 8 en hun ouders. We hoorden het op informatie-avonden, we zagen het op de Open Dag.

Daar zijn we blij om; het is fijn als het onderwijsaanbod van de school in een duidelijke behoefte voorziet. Maar we zijn ook bezorgd.

We moeten niet te groot beginnen met deze nieuwe onderwijsvorm, we willen zorgvuldig volgen wat er goed gaat en wat er verbetering verdient. Daarom kunnen we maar maximaal 50 leerlingen aannemen voor Were Di Drie Havo/Vwo.

Als zich 51 leerlingen aanmelden, of 151, dan hebben we dus een probleem. Dan zullen we moeten loten. Daarom hebben we een spoorboekje voor de loting opgesteld. Dat staat hieronder.

Procedure loting voor Were Di Drie Havo/Vwo

 1. Tijdens de inschrijving op 2, 3 en 4 maart 2020 vraagt Were Di aan alle ouders van leerlingen die zich inschrijven voor Were Di Drie Havo/Vwo om een tweede keus op te geven. Dat kan het reguliere onderwijs van Were Di zijn, dat kan een andere school zijn.
 2. De ouders van leerlingen die zich ingeschreven hebben voor Were Di Drie Havo/Vwo, krijgen bij de inschrijving een brief mee over de procedure die de school volgt als er geloot moet worden.
 3. De school stelt op donderdag 5 maart 2020 vast, hoeveel toelaatbare leerlingen zich hebben aangemeld voor Were Di Drie Havo/Vwo. Leerlingen zijn toelaatbaar voor Were Di Drie Havo/Vwo als ze van de basisschool het advies Havo krijgen, Havo/Vwo of Vwo en een positief advies voor keuze Were Di Drie. Dit laatste toetsen wij in het gesprek met de basisscholen.
 4. Als er meer dan 50 leerlingen zijn aangemeld voor Were Di Drie Havo/Vwo, dan kondigt de school de loting aan op de site op donderdag 5 maart, uiterlijk 16:00 uur.
 5. De school verricht een loting op vrijdag 6 maart 2020. Alle leerlingen zullen dezelfde kans krijgen om ingeloot te worden; aan geen enkele leerling zal een grotere kans gegeven worden. Datum en tijdstip van aanmelding, de aard van het advies van de basisschool, de aanwezigheid van familieleden op de school worden dus niet bij de loting betrokken.
 6. Bij de loting zal ook bepaald worden, in welke volgorde de niet-ingelote leerlingen op de wachtlijst komen.
 7. De uitslag van de loting wordt op vrijdag 6 maart 2020 om 16:00 uur bekend gemaakt per e-mail.
 8. De ouders van ingelote leerlingen wordt verzocht om uiterlijk dinsdag 10 maart 12:00 uur per mail aan te geven dat ze definitief gebruik maken van de plaats in Were Di Drie Havo/Vwo.
 9. Op woensdag 11 maart bericht de school per e-mail welke leerlingen van de wachtlijst alsnog een plaats krijgen.
 10. Op woensdag 11 maart bericht de school de ouders van niet-ingelote leerlingen die andere school als tweede keus hadden, dat hun aanmelding op Were Di niet verder in behandeling zal worden genomen.
 11. Op 15 april 2020 gaan de brieven over de toelating de deur uit. In die brief leest u of uw kind is toegelaten. We sturen een kopie van deze brief naar de basisschool.

Uw reactie is altijd welkom!

Website door Webtraders