Mijn naam bij de geslaagden?


Wanneer wel of niet op de site en in de krant?

Bij de publicatie van de namen van geslaagden op de site en in de krant, baseren we ons op de toestemming die ouders of leerling gegeven hebben.

Zij moeten vóór de uitslagdatum in Magister hebben goedgekeurd: Naam, woonplaats en studie van geslaagde kandidaten mogen worden gepubliceerd op de site en in advertenties van de school.

Als daar geen groen vinkje staat op de dag van de uitslag, publiceren we de naam niet, als de leerling geslaagd is.


Kan ik het nog repareren?

Er zijn nog een paar vangnetten:

  • Zorg dat de toestemming uiterlijk op dinsdag 15 juni goed staat. Op woensdag 16 juni is de uitslag van het examen Vmbo BK. We publiceren op de site de namen van ALLE leerlingen die geslaagd zijn (dus: Vmbo BK, Vmbo GT, Havo, Atheneum, Gymnasium) en toestemming hebben gegeven tot publicatie. Dezelfde namen geven we door aan de krant voor de advertentie op 23 juni.
  • Zorg dat de toestemming goed staat op donderdag 1 juli. Op vrijdag 2 juli is de uitslag van het tweede tijdvak, de herexamens. We publiceren dan op de site de namen van ALLE leerlingen die ALSNOG geslaagd zijn en toestemming hebben gegeven tot publicatie.
  • Zorg dat de toestemming goed staat op woensdag 14 juli 2021. Op donderdag 15 juli is de uitslag van het derde tijdvak. We publiceren dan de namen van ALLE leerlingen die ALSNOG geslaagd zijn en toestemming hebben gegeven tot publicatie. We publiceren dan in de krant van 21 juli de namen van alle leerlingen die op 2 juli of 15 juli te horen hebben gekregen dat ze ALSNOG geslaagd zijn en die toestemming hebben gegeven.


Al op 10 juni geslaagd?

Heb je op 10 juni gehoord dat je geslaagd bent maar had je geen toestemming tot publicatie gegeven? Dan heb je dus nog tot en met dinsdag 15 juni de tijd om het te repareren in Magister.

Website door Webtraders