Onderwijsontwikkelingen: tweejarige brugperiode

08-02-2024

Vanaf komend schooljaar start Were Di met een tweejarige brugperiode. De reden is dat uit onderzoek al lang is gebleken dat wij te vroeg selecteren in Nederland. Leerlingen krijgen meer kansen als ze langer de tijd krijgen om op het juiste niveau te komen. Alle leerlingen komen gedurende twee jaar in een dakpanklas die aansluit bij het niveau dat door de basisschool wordt geadviseerd. We werken met de volgende dakpanklassen: basis/kader, kader/gemengd-theoretisch, gemengd theoretisch/havo, havo/vwo en een atheneum/gymnasium brugklas. In laatstgenoemde brugklas krijgen alle leerlingen het eerste jaar Grieks en het tweede jaar Grieks en Latijn zodat leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor atheneum of gymnasium.

In iedere brugklas werken we met leerdoelen, zodat leerlingen precies weten wat er van hen verwacht wordt op een bepaald niveau. Een jaar wordt verdeeld in periodes van acht weken. In de negende week zijn er natuurlijk ook gewoon lessen, maar is er ook ruimte voor een excursie, een activiteit etc.

Alle brugklassen werken met een gemeenschappelijk deel dat voor iedereen hetzelfde is in welke brugklas je ook zit. Het gaat om de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, kunst, sport en bewegen en levensbeschouwing. Hier besteden we 14 uur per week aan. Daarnaast hebben alle klassen een afdelingsspecifiek deel waarin iedere brugklas eigen keuzes maakt. Ook hier wordt 14 uur aan besteed.

De laatste vier uur besteden we aan het keuzedeel. We noemen dit keuzedeel Expansio. Ieder leerjaar in onze school heeft keuzedelen. In de brugklas gaat het keuzedeel er als volgt uitzien:
Het eerste uur wordt de eerste acht weken besteed aan wennen aan de middelbare school: hoe plan ik? Hoe werkt een agenda? Wat wordt er van mij verwacht? Het tweede uur hebben we ingeruimd voor extra lessen. Misschien hebben kinderen steunles nodig of willen ze juist verder met een bepaald vak: dat kan daar!
De laatste twee uren kunnen de kinderen kiezen uit de Academy die bestaat uit vier onderdelen: sport en bewegen, techniek, Catch (onder andere programmeren) of cultuur.
Het keuzedeel wordt langzaam opgebouwd van veel sturing door de mentor naar steeds minder sturing in de bovenbouw van onze school.

Website door Webtraders