Online informatie avond Mediawijsheid: “Help mijn kind leeft online” (door GGD Brabant-Zuidoost)

6-11-2023

Op 14 november 2023 organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief webinar om samen met ouders in het thema mediawijsheid te duiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn gezond mediagebruik, schermtijd, cyberpesten en sexting. Hierbij worden we versterkt door gastsprekers Emmy van Beek namens Halt en Marloes van Tetering namens Kenniscentrum Omgaan met Pesten. We zullen informatie en praktische tips delen om op een veilige, leuke en gezonde manier deel te nemen aan de digitale wereld.

Deze ouderavond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 10-15 jaar maar andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen.

De ouderavond zal online plaatsvinden op dinsdag 14 november van 19:45-21:00 uur.
Ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Online ouderavond Mediawijsheid - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl).

Website door Webtraders