Programmeerklas Catch start na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie 2022 start een codeerklas voor geïnteresseerde leerlingen uit de brugklas. Wekelijks krijgen ze dan les in het codere en leren ze hoe je allerlei geprogrammeerde apparaten (computers, robots, games, ...) kunt leren besturen. Daar is een mooie folder over verschenen die je hier kunt downloaden. De leerlingen zijn door hun mentor hierover ingelicht en kunnen een folder ophalen bij het kantoor van Dhr. Vellinga en Mevr. Knabben.

Met één van de initiatiefneemsters, docente Martine van Winkel, gingen we in gesprek over de achtergronden.

- Waarom begint Were Di ook dit jaar met een programmeerklas?

In onze samenleving zie je steeds meer apparaten die geprogrammeerd moeten worden. Als je computers beter begrijpt, begrijp je ook beter hoe onze wereld in elkaar zit. Ieder kind dat wil leren programmeren, moet dat bij ons op school kunnen leren, vinden wij, dus ook deze waardevolle vaardigheden die je niet meteen kunt onderbengen bij één van de bestaande schoolvakken van de onderbouw. Je kunt het programmeren noemen, of 'coderen', want je werkt steeds met allerlei codes.

- Wat gaan jullie doen in die lessen?

We gaan geïnteresseerde leerlingen de kans te geven om zich te ontwikkelen in het programmeren, aansturen en werken met nieuwe technologische toepassingen. Dat maakt allemaal deel uit van beroepen die er nu al zijn en die er in de toekomst nog veel meer komen. Je leert dan programmeren op eigen tempo en naar eigen interesse. We willen ernaartoe werken dat we échte opdrachten doen in samenwerking met het bedrijfsleven.

- Krijg je huiswerk?

Nee, we geven geen wekelijks huiswerk op. Het gaat er vooral om dat je veel bezig bent en zelf dingen ontdekt. Maar wij weten uit ervaring dat het heel verslavend is .... alle kans dat je buiten de lessen toch nog even iets uitprobeert, gewoon omdat je wilt weten hoe het zit.

- Telt het mee voor een cijfer?

Nee, we werken met een badgesysteem. Je krijgt wel een overzicht van je vorderingen en aan het einde een document als bewijs wat je allemaal aan extra vaardigheden hebt geleerd.

- Moet je elke week komen?

Jazeker! We gaan veel samenwerken, het is niet vrijblijvend. We gaan ervan uit dat je de hele cursus meedoet, als je je aangemeld hebt. We gaan er er heel gezellige lessen van maken met elkaar!

- Wie geven de lessen?

Dat zijn de mensen uit de projectgroep: Otger van Delft, Dennis van den Berg, Pim Heesterbeek, Eric van Selst, Wouter Pennings, Martine van Winkel. Als leerlingen of ouders vragen hebben, kunnen ze ons bereiken via catch@sgweredi.nl

Was het maar vast november; wij hebben er zin in!

Website door Webtraders