Thunderbirds are GO

Nieuwe middelen in het onderwijs

In de jaren '60 van de vorige eeuw waren de Thunderbirds een mateloos populaire tv-serie. Hoewel je soms de draadjes aan de animatie-poppen kon zien en het hele decor zichtbaar stond te schudden als er een raket uit het zwembad opsteeg, de verbazing bij de kijkers was enorm. Wie had ooit gedacht dat je kon bellen en praten met iemand die bijna levensgroot zichtbaar werd?

Inmiddels is dat realiteit geworden en heeft de corona-crisis ervoor gezorgd dat we op die manier contact met elkaar hebben. De leerlingen van Were Di zijn over het algemeen lovend over de manier waarop de school het afstands-onderwijs vorm geeft. De lessen worden goed gevolgd; de leerlingen waarderen het dat docenten er zoveel energie in steken om op deze nieuwe manier les te leren geven. Sommigen beginnen hun les met ochtendgymnastiek, anderen verwerken een kwis in hun digitale les, bijna iedereen brengt persoonlijke accenten aan. Het lesgeven is immers op deze manier al onpersoonlijk genoeg.

MS Teams levert mogelijkheden te over om het persoonlijke contact te onderhouden. De mentoren hebben contact met ouders via MS TEAMS en dat wordt als heel prettig ervaren. Daarnaast hebben mentoren ook persoonlijk contact met hun leerlingen. Dat gaat op veel verschillende manieren, de ene mentor pakt dit anders aan dan de andere, maar ieder weet dat persoonlijke aandacht wonderen doet. Als een leerling extra begeleiding krijgt van een ambulant leerlingbegeleider, verloopt dit contact ook via MS TEAMS. Leerlingen en begeleiders plannen samen en is er veel ruimte voor persoonlijke gesprekken.

Ook voor de vormgeving en organisatie van het onderwijs is het 'beeldbellen' erg handig gebleken. Teamleiders en mentoren zijn in overleg over de maatwerktrajecten. Wat hebben de individuele leerlingen nodig op vakinhoudelijk gebied? Welke begeleiding is nodig om een goede overstap naar het volgend schooljaar te realiseren? De vakdocenten zijn met elkaar continu in overleg over de optimalisering van de lessen op afstand. En bezig met het evalueren van het geleerde op afstand.

De ervaringen van de eerste digitale lesweken maakten duidelijk dat het huiswerk op te veel verschillende manieren werd doorgegeven. Dat bracht ons tot het ontwerpen van een format voor studiewijzers. Inmiddels zijn alle studiewijzers binnen Magister geoptimaliseerd. Leerlingen krijgen zo een uniform aanbod binnen alle vakken.

In de serie Thunderbirds vloog de familie Tracy met raketten heen en weer om internationale noodsituaties op te lossen. Dat kunnen wij nog niet. Beeldbellen, zoals zij, kunnen we wèl. Het blijkt een uitstekend middel om de corona-noodsituatie op te lossen.

Wie nog eens wil genieten van de Thunderbirds: https://www.youtube.com/watch?v=01mJXoyozvs

Website door Webtraders