Corona draaiboek

Corona draaiboek najaar 2022
Corona draaiboek najaar 2022

Vanzelfsprekend moet ook het onderwijs zich voorbereiden op een opleving van het coronavirus.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft (samen met de onderwijssector) in kaart gebracht wat het beste werkt en uitvoerbaar is voor VO scholen ter preventie en wat gepast is in ieder scenario om de schade van mogelijke maatregelen te beperken. SG Were Di heeft een vertaalslag van dit sectorplan gemaakt tot een draaiboek wat u vanaf nu hier kunt vinden op onze website. Dit draaiboek is in oktober 2022 goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Het doel van het sectorplan is om het onderwijs zolang mogelijk fysiek te laten plaatsvinden. Voor leerlingen in quarantaine bieden wij thuisonderwijs aan.

De overheid besluit wanneer er overgegaan wordt naar een ander scenario. Er zijn vier verschillende scenario’s opgesteld: donkergroen, groen, oranje en rood. Voor de geldende maatregelen per scenario verwijzen wij u graag naar het “Were Di draaiboek Corona scenario’s”. Uiterlijk binnen één werkweek moet Were Di het nieuwe scenario gaan uitvoeren. Vóórdat een nieuw scenario wordt ingevoerd is er overleg met de medezeggenschapsraad.

Na invoering van het nieuwe scenario blijft dit minimaal twee weken actief. Bij iedere stap in het plan wordt naar medewerkers, leerlingen en ouders gecommuniceerd in welk scenario we komen en welke aanvullende maatregelen er zijn. In ieder scenario is testen belangrijk, school verstrekt iedere week 2 testen aan iedere leerling en medewerker.

Wanneer een nieuw scenario in mocht gaan, communiceren wij dit middels een e-mail aan medewerkers, ouders en leerlingen én door berichtgeving op de website.

Graag willen we iedereen verzoeken om de basisregels in acht te blijven houden.
Het is begrijpelijk als u hier vragen over heeft. We vernemen dit graag via info@sgweredi.nl.

Website door Webtraders