Contact

Kennismaken en aanmelden groep 8


Informatieavond over havo/vwo voor ouders van leerlingen van groep 8: 

maandagavond 22 oktober 19.00-22.00 uur.


Informatieavond over vmbo voor ouders van leerlingen van groep 8. Tijdens deze avond is ook informatie verkrijgbaar over de dakpanklas vmbo/havo. 

dinsdagavond 23 oktober 19.00-22.00 uur.


Orientatiemiddagen voor leerlingen van groep 8:

woensdagmiddag 14 november en woensdagmiddag 21 november 13.00-15.00 uur.

(de leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd via de basisscholen)


Open Dag

zaterdag 26 januari 9.00-13.00 uur.


Inschrijven zorgleerlingen:

maandag 4 februari 16.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur. vmbo-onderbouwgebouw.

dinsdag 5 februari 19.00-21.00 uur. vmbo-onderbouwgebouw.


Inschrijven nieuwe leerlingen (regulier):

maandagavond 11 maart 19.00-21.00 uur. vmbo-onderbouwgebouw.

dinsdagavond 12 maart 19.00-21.00 uur.vmbo-onderbouwgebouw.

woensdagmiddag 13 maart 15.30-17.00 uur. vmbo-onderbouwgebouw.

(alle leerlingen worden ingeschreven in het vmbo-onderbouwgebouw)


Informatieavonden over laptops voor ouders van nieuwe leerlingen:

dinsdagavond 14 mei en donderdagavond 16 mei 18.00-21.00 uur.


Kennismaking nieuwe brugklassers:

woensdagmiddag 19 juni 13.30-16.00 uur.


Herzien schooladvies

Uw kind heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind aangemeld op onze school. In april is de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen.

De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.

Indien het advies wordt herzien, dan zal de basisschool met ons contact opnemen en toelichten waarom het advies is herzien.

Als u de aanmelding wilt wijzigen voor een ander onderwijsniveau, neemt U op 22 of 23 mei contact op met Were Di (thm@sgweredi.nl). Zonder uw verzoek wordt de aanmelding niet gewijzigd!

Als u besluit om uw kind aan te melden op een andere school, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is in een klas met een hoger onderwijsniveau, dan kunt u uw kind op 22 en 23 mei gaan aanmelden op een andere school. U haalt dan eerst het dossier van uw kind op bij Were Di en u neemt dat mee bij de aanmelding op de volgende school.

Op dit moment hebben we nog ruimte op:

gymnasium: 15 plaatsen

atheneum: 16 plaatsen

havo/vwo: 15 plaatsen

vmbo/havo en gemengd/theoretisch: 16 plaatsen

kader/gemengd-theoretisch en kader: 11 plaatsen

Indien er meer verzoeken dan plaatsen zijn, wordt er toegewezen op volgorde van geschiktheid. Hierbij kijken we naar alle gegevens (leerrendementen op de didactische gebieden, CITO-score, leerlingkenmerken en evt. IQ-score).

 

Klik hier voor het informatieboekje groep 8 schooljaar 2018-2019.


Impressie van de oriëntatiemiddagen voor leerlingen van groep 8 op 10 en 24 januari 2018:

    

  

   

 

Op maandagavond 20 november en dinsdagavond 21 november 2017 hield Were Di  informatieavonden voor ouders van leerlingen van groep 8. Klik hieronder voor de presentaties van havo/vwo en de veelgestelde vragen over havo/vwo en de presentaties van Kernteam, vmbo basis/kader, Were Di Drie en vmbo GT.    

Info Avond Ouders Groep 8 Centraal En Hv

Info Avond Ouders Groep8 At Gy

Veelgestelde Vragen Met Antwoorden Infoavond Voor Ouders Groep 8 Over Havovwo Nov 2017

Voorlichting Kernteam Ouderavond Groep 8

Presentatie Regulier Bk 21 Nov 2017

Wd3 Gr8

Klik hier voor de presentatie over vmbo GT


Oriëntatie 

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 11 januari 2017:

  

  

  

        

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 25 januari 2017:

    

   

     Webdesign & Webdevelopment by Webtraders