Contact

Kennismaken en aanmelden groep 8

Herzien schooladvies

Uw kind heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind aangemeld op onze school. In april is de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen.

De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.

Indien het advies wordt herzien, dan zal de basisschool met ons contact opnemen en toelichten waarom het advies is herzien.

Als u de aanmelding wilt wijzigen voor een ander onderwijsniveau, neemt U op 20 of 21 mei contact op met Were Di (thm@sgweredi.nl). Zonder uw verzoek wordt de aanmelding niet gewijzigd!

Als u besluit om uw kind aan te melden op een andere school, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is in een klas met een hoger onderwijsniveau, dan kunt u uw kind op 20 en 21 mei gaan aanmelden op een andere school. U haalt dan eerst het dossier van uw kind op bij Were Di en u neemt dat mee bij de aanmelding op de volgende school.

Op dit moment hebben we nog ruimte op:

gymnasium:  20 plaatsen

atheneum:  15 plaatsen

havo/vwo:  15 plaatsen

gemengd-theoretisch/havo:  10 plaatsen

kader/gemengd-theoretisch (regulier):  1 plaats

kader/gemengd-theoretisch (kleine klas):  0 plaatsen

basis/kader (kleine klas): 0 plaatsen

Indien er meer verzoeken dan plaatsen zijn, wordt er toegewezen op volgorde van geschiktheid. Hierbij kijken we naar alle gegevens (leerrendementen op de didactische gebieden, CITO-score, leerlingkenmerken en evt. IQ-score).

Kennismaking nieuwe brugklassen

  • 19-06-2019

Klik hier voor het informatieboekje groep 8 schooljaar 2019-2020.

Informatieavonden over laptops voor ouders van nieuwe leerlingen:

dinsdagavond 14 mei en donderdagavond 16 mei 2019 18.00-21.00 uur.

Kennismaking nieuwe brugklassers:

woensdagmiddag 19 juni 2019 13.30-16.00 uur.


Informatieavonden voor ouders van leerlingen van groep 8: 

Op maandagavond 22 oktober en dinsdagavond 23 oktober 2018 vonden de informatieavonden voor ouders van leerlingen van groep 8 plaats. Hebt u deze avonden gemist of wilt u de presentaties nog eens nalezen? Dat kan.

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Vwo gymnasium.

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Vwo atheneum.

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Havo/Vwo.

Klik hier voor de prezi over klas 1 Vmbo gemengd-theoretisch/Havo:

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Vmbo kader/gemengd-theoretisch.

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Vmbo basis/kader.

Klik hier voor de presentatie over klas 1 Were Di Drie (Vmbo basis, kader, gemengd-theoretisch).


Oriëntatie 

Impressie van de oriëntatiemiddagen voor leerlingen van groep 8 op 10 en 24 januari 2018:

    

  

   

 

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 11 januari 2017:

  

  

  

        

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 25 januari 2017:

    

   

     Webdesign & Webdevelopment by Webtraders