basis/kader

Groep 8-leerlingen met advies Vmbo basis of Vmbo basis/kader zitten in de brugklas Vmbo basis/kader op hun plek.

Kenmerkend voor deze opleidingen zijn de afwisseling tussen praktijk en theorie en de kleine klassen. Klas 1 van Vmbo basis/kader telt maximaal zestien leerlingen. Er is extra ondersteuning en de mentor en docenten zijn dichtbij om leerlingen met raad en daad bij te staan. Leerlingen hebben veel tijd om zaken te bespreken met hun mentor. Na uitleg door de docent gaan ze in de klas of op het leerplein zelfstandig of met een groepje klasgenoten aan de slag. Leerlingen krijgen een eigen plan-agenda en lessen in plannen en organiseren. Leerlingen krijgen lessen Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en begrijpend lezen.Tijdens 'Project' leren ze dingen van verschillende vakken en leer je presentaties te maken. Natuurlijk wordt ook geleerd hoe je samenwerkt, hoe je je huiswerk plant en hoe je werkt op de laptop. De brugklassers Vmbo basis/kader krijgen huiswerk maar doen het maakwerk op school. Het leerwerk moeten ze thuis doen.

De leerlingen zijn praktisch bezig tijdens de vakken Koken, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen. Ze leren ook van de excursies en bedrijfsbezoeken.

Bekijk het filmpje over basis en kader (eerste- en tweede jaar):

De leerlingen stromen na het eerste leerjaar door naar de leerlijn basis of de leerlijn kader. Beide opleidingen duren in totaal vier jaar.

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgen leerlingen een aantal verplichte vakken. Daarnaast volgen ze lessen binnen een van de zes profielen: zorg en welzijn (Z&W), economie en ondernemen (EO), produceren-installeren-energie (PIE), bouwen-wonen-interieur (BWI) en mobiliteit-transport (M&T). GT-leerlingen hoeven geen keuze te maken. Zij gaan automatisch naar het profiel Dienstverlening & Producten (D&P). Dit profiel is alleen bestemd voor GT-leerlingen. Leerlingen maken in de onderbouw al kennis met deze profielen. In de loop van het tweede schooljaar maken ze een keuze voor een van de profielen. In het gekozen profiel zijn ze praktisch en theoretisch aan het werk.

Website door Webtraders