gemengd-theoretisch/havo

Groep 8-leerlingen die het advies Vmbo gemengd/theoretisch of Vmbo theoretisch/Havo krijgen, zitten in klas 1 Vmbo gemengd-theoretisch/havo op hun plek.

Leerlingen die willen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, zitten goed in klas 1 Vmbo gemengd-theoretisch/havo. Het motto voor leerlingen in deze brugklas is dat ze fouten mogen maken. Ze leren zelf dingen te ontdekken. Ze worden daarbij goed begeleid en ze krijgen sturing van de docenten. De leerlingen krijgen ook veel duidelijkheid. Ze leren feiten van meningen te onderscheiden. Ze worden kritische denkers. Ze leren verbanden leggen, werkstukken maken en ze leren hoe ze een goede spreekbeurt geven. Brugklassers op Vmbo GT/havo krijgen les in diverse talen, wiskunde, rekenen, mens en maatschappij, biologie, techniek, sport en creatieve vakken. Ze werken vaak op de laptop en gaan regelmatig op excursie.

Als na het eerste leerjaar in de dakpanklas Vmbo GT/havo blijkt dat de leerling de overstap kan maken naar havo, stroomt hij door naar havo-2. Is dat niet het geval dan blijft hij op vmbo GT. De opleiding vmbo duurt in totaal vier jaar. Havo duurt in totaal vijf jaar.

Website door Webtraders