kader/gemengd-theoretisch

Voor groep 8-leerlingen met advies Vmbo kader of Vmbo kader/gemengd-theoretisch is de brugklas Vmbo kader/gemengd-theoretisch een goede keus.

Brugklassers die starten in klas 1 Vmbo kader/gemengd-theoretisch komen in een klas met ongeveer 25 leerlingen. De leerlingen krijgen les in verschillende lokalen of rondom een vast leerplein. Kenmerkend voor deze klas zijn de duidelijkheid, het houvast en de grote hoeveelheid tijd die de leerlingen hebben om zaken te bespreken met hun mentor. De begin- en eindtijden zijn voor iedereen hetzelfde en er vallen geen lessen uit.

Er kan ook een klas worden gevormd met maximaal 16 leerlingen met een eigen lokaal. Were Di bekijkt in overleg met de basisschool wat de leerling nodig heeft om goed te leren en te presteren.

Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Zo krijgen de leerlingen vakken als Engels, Duits of Frans en wiskunde en rekenen. Verder wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. De brugklassers krijgen ook lessen in plannen en organiseren. Bij vakken als Koken, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen zijn de leerlingen praktisch bezig. Tijdens 'Project' leren ze dingen van verschillende vakken. Verder leren ze samenwerken met klasgenoten. Ook het werken op de laptop en het maken van presentaties hoort bij de vaardigheden die de brugklassers onder de knie krijgen. De leerlingen krijgen huiswerk. Ze doen het maakwerk op school maar het leerwerk moeten ze thuis doen. Natuurlijk leren de brugklassers niet alleen op school. Ze gaan ook op excursie.

De leerlingen stromen na het eerste leerjaar door naar de leerlijn kader of de leerlijn gemengd-theoretisch. Beide opleidingen duren in totaal vier jaar.

Op het einde van het tweede leerjaar maakt de leerling een keuze voor een profiel. Were Di biedt de profielen zorg en welzijn (Z&W), economie en ondernemen (E&O), produceren- installeren-energie (PIE), bouwen-wonen-interieur (BWI) en mobiliteit-transport (M&T) aan. GT-leerlingen hoeven niet te kiezen. Zij volgen in het derde- en het vierde leerjaar het profiel Dienstverlening & Producten. In de bovenbouw (leerjaar drie en vier) richt de leerling zich specifiek op wat hij na het vmbo wil. Hij is praktisch en theoretisch aan het werk en gaat stage lopen. Tijdens de vaklessen en mentorlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. Leerlingen kunnen altijd terecht met vragen over waarom een vak belangrijk is voor zijn specifieke toekomst.

Website door Webtraders