Were Di DrieTerugkijken

Op de Open Dag van 31 januari 2021 hebben we laten zien:

Het filmpje ‘Waarom Were Di Drie?'

1.


2.

Slideshow van eindproducten

3.

Hoe leren we leerlingen planmatig hun project aan te pakken? Zie bijlage ‘prestaties’

4.

Op de website van leerjaar 1 kunt u vrijuit rondkijken!


Natuurlijk leren, voortaan schoolbreed

Were Di kent binnen het vmbo een bijzondere afdeling. Bij Were Di Drie krijgen leerlingen namelijk geen onderwijs via de reguliere methode maar via de principes van 'natuurlijk leren'. Leerlingen van Were Di Drie werken samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Deze manier van onderwijs past bij de maatschappij van nu en van de toekomst. Groep 8-leerlingen die willen leren via deze manier en die een advies Vmbo basis, Vmbo kader, Vmbo gemengd of Vmbo theoretisch hebben, zijn van harte welkom bij Were Di Drie.

Drie pijlers:

Bij Were Di Drie ontwikkelen leerlingen zich volgens drie pijlers:
- Hoofd (kennis): Onze leerlingen leren de basiskennis die hoort bij het vmbo op basis-, kader- of GT-niveau. Daarmee halen ze hun diploma. Naast deze basiskennis krijgen leerlingen volop de ruimte om te werken aan kennis die past bij hun eigen interesses en talenten.
- Handen (vaardigheden): naast de traditionele vmbo-vaardigheden besteden we actief aandacht aan tal van vaardigheden die er met het oog op de toekomst toe doen: presenteren, communiceren, samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes maken, informatie verwerven en verwerken.
- Hart (persoonlijke kwaliteiten): Onze leerlingen leren welke persoonlijke eigenschappen ze hebben om uit te blinken en welke ze nog moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld concentratie, initiatief nemen, zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit, doorzettingsvermogen.

Leerlingen werken veel samen, bij voorkeur in groepjes van drie. Begeleiding door coaches (docenten) gebeurt op drie gebieden; in de rol van expert (kennis), procesbegeleider (vaardigheden) en mentor (persoonlijke kwaliteiten).

Gemotiveerde leerlingen
Onze leerlingen leren onder begeleiding keuzes maken op de volgende gebieden:
Taak - wat is voor jou op dat moment zinvol en betekenisvol om te leren?
Tijd - wat is voor jou een juiste planning om je leerdoel te halen?
Team - met wie ga je samenwerken om je leerdoel te bereiken?
Techniek - wat is voor jou de beste manier om je leerdoel te bereiken?
Behalve dat leerlingen leren hun keuzes te verantwoorden, zijn ze door deze manier van werken meer gemotiveerd. Het is leuk.

Rijke leeromgeving
Bij Were Di Drie werk je samen aan leuke uitdagende opdrachten, het liefst voor een echte klant. Om dat voor elkaar te krijgen maak je gebruik van workshops, docenten, native speakers, boeken, medeleerlingen, internet, interviews met experts binnen en buiten de school, excursies en nog veel meer. Een omgeving die inspireert en bovendien perfect aansluit bij de meeste MBO-opleidingen.

Voor een overzicht met de meest gestelde vragen over Were Di Drie: klik hier.


Website door Webtraders